09 Oktober, 2013

Para sahabat nabi s.a.w.

Assalamualaikum,

Kenalkah sahabat-sahabat semua para sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah S.W.t?

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata :
Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku! Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku! Demi zat yang jiwaku ditangan-Nya, seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud maka ia tidak akan dapat menandingi satu mud atau setengahnya dari apa yang telah diinfakkan para sahabatku.”

Riwayat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.

Tiada ulasan: