28 Oktober, 2012

NIKMAT AIR ZAMZAM ... jutaan manusia meminumnya

ZamZam water level is around 10.6 feet below the surface. It is the miracle of Allah that when Zam Zam was pumped continuously for more than 24 hours with a pumping rate of 8,000 liters per second, water level dropped to almost 44 feet below the surface,

BUT WHEN THE PUMPING WAS STOPPED, the level immediately

elevated again to 13 feet after 11 minutes. 8,000 liters per second
means that 8,000 x 60 = 480,000 liters per minute 480,000 liters per minutes means that 480,000 x 60 = 28.8 Million liters per hour
And 28.8 Million liters per hour means that 28,800,000 x 24
= 691.2 Million liters per day.

So they pumped 690 Millions liters of ZamZam in 24 hours, but it was re-supplied in 11 minutes only.

KORBAN .... masih ada masa


NIAT IBADAH QURBAN
1.    Tidak memadai jika seseorang itu hanya membeli binatang dengan niat hendak 

       diqurbankan tanpa dilafazkan niat itu.
2.    Disyaratkan berniat ketika menyembelih binatang qurban jika dilakukan sendiri. Adalah   
       memadai jika orang yang berwakil itu berniat ketika wakilnya menyembelih korban 
       berkenaan dengan disaksikan oleh orang yang berwakil tadi.
3.    Walaubagaimanapun adalah lebih baik orang berwakil itu, ketika menyerahkan korban, 
       menyuruh wakilnya berniat bagi pihak dirinya ketika dia menyembelih korban tersebut.
4.    Tidak disyaratkan niat jika melakukan qurban nazar.

HUKUM QURBAN BAGI PIHAK ORANG LAIN
1.    Tidak sah menyembelih korban bagi pihak orang lain yang hidup dengan tiada izinnya.
2.    Begitu juga bagi pihak orang yang telah mati dengan tiada wasiat atau pesanan 
       daripadanya.
3.    Apabila qurban itu dilakukan kerana wasiat simati maka wajib disedekahkan    
       kesemuanya.

PERKARA-PERKARA SUNAT KETIKA QURBAN
1.    Apabila menjelang 10 Zulhijjah, tidak digalakkan empunya qurban memotong rambut 
       dan kukunya sehingga dia melaksanakan ibadah qurban.
2.    Semasa menyembelih binatang qurban disunatkan :
       2.1.    Membaca Bismillahirrohmanirrahim
       2.2.    Berselawat ke atas Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam.
       2.3.    Menghadapkan binatang itu ke arah kiblat di atas rusuk kirinya.
       2.4.    Bertakbir sebelum membaca Bismilah dan selepasnya.
       2.5.    Membaca doa : Maksudnya: "Ini adalah nikmat daripada Mu dan aku   

                                                                      mendekatkan diri kepadaMu dengannya."
3.    Sebaik-baiknya ibadah qurban ini dilaksanakan sendiri tetapi harus diwakilkan kepada 
       orang lain.

JAM 0924 = PUKUL 2.24 PETANG ..... masih ramai tawaf

Dari Ibnu Abbas r.a katanya:
Orang ramai telah pulang ke negerinya masing-masing. 
Maka bersabda rasulullah s.a.w:
"Janganlah seseorang pulang sebelum dia tawaf wada' (akhir) di Baitullah."
(HR : Muslim)

LANGSUNG DARI MASJIDILHARAM .... masuk waktu subuh

KAABAH .... pusat bagi manusia

Firman Allah Ta’ala yang bermaksud:
“Allah telah menjadikan Kaabah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia.” 
(Surah Maa’idah: 97)

“Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah yang terletaknya Kaabah adalah pusat kepada planet Bumi.”

Sebenarnya di dalam Al-Quran terlebih dahulu membicarakan perkara ini, sebagai hamba Allah yang diberikan akal fikiran perlulah meneliti dan berfikir disebalik rahsia-rahsia yang terkandung didalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim.

Diantara Kalam-kalam Allah Ta’ala mengenai Mekah Pusat Bumi
Firman Allah yang bermaksud:
“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya (negeri-negeri di sekelilingnya).” 
(asy-Syura: 7)

Baca lagi -> http://www.harian-metro-online.com/nasa-menyembunyikan-misteri-di-sebalik-kota-mekah

LANGSUNG DARI MASJIDIL HARAM ..... tawaf

Jam 0226 (Mekah) = Pukul 7.26 pagi (Malaysia)
28/10/2012
Jam 0446 (Mekah) = Pukul 9.46 pagi (Malaysia)
28/10/2012