31 Disember, 2012

YANG MANA SATU .... adil @ sama rata

Asas UTAMA Islam diturunkan ke muka bumi ini salah satunya adalah
"tahkik al 'dlu mutlaqan" 
(memastikan keadilan secara mutlak)