19 September, 2013

NOTA KEHIDUPAN .... mulianya sifat ini

Satu contoh cara Rasulullah memelihara harga / jati diri (self-esteem) kanak-kanak biarpun kepada seorang khadam/pembantu. Anas r.a memang sejak kecil, menjadi khadam/pembantu kepada Rasulullah SAW.

Dari Anas r.a., 
“Aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata herdikan kepadaku, tidak pernah menanyakan : ‘Mengapa engkau lakukan?’ dan pula tidak pernah mengatakan: ‘Mengapa tidak engkau lakukan?’”

(Hadits Riwayat Bukhari, Kitabul Adab 5578, Muslim, Kitabul Fadhail 4269, dan selain keduanya)

Subhanallah mulianya akhlak Rasulullah SAW

Tiada ulasan: